Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ, ngành năm 2010

Ngày 9/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ, ngành năm 2010 nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác TCĐLCL trong năm 2010 và định hướng công tác trong thời gian tới. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện công tác TCĐLCL trong các Bộ, ngành năm 2010, các báo cáo chuyên đề về tình hình công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, đánh giá sự phù hợp, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế và kết quả triển khai đề án TBT giai đoạn 2006-2010, dự kiến đề án TBT giai đoạn 2011-2015.


Một số nhiệm vụ chính của công tác TCĐLCL trong các Bộ, ngành thời gian tới đã được đưa ra tại Hội nghị, đó là:

* Về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác chuyển đổi TCN và các văn bản khác thành TCVN, QCVN theo tinh thần của Nghị định 67/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Khẩn trương thực hiện việc xây dựng và chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định các hồ sơ dự thảo TCVN (do các Bộ, ngành xây dựng dự thảo) thuộc kế hoạch xây dựng, công bố TCVN năm 2009 và 2010 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; Rà soát, bãi bỏ các văn bản có liên quan đã lỗi thời, không phù hợp với Luật TC & QCKT; Lập quy hoạch, dự kiến kế hoạch chuyên ngành về xây dựng TCVN và QCVN theo hướng dẫn, tiến độ của Tổng cục TCĐLCL; đăng ký các QCVN đã ban hành với Tổng cục TCĐLCL theo đúng các quy định hiện hành; Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên ngành để các Bộ, ngành có điều kiện triển khai thuận lợi hơn trong lĩnh vực của ngành mình.

* Về công tác quản lý chất lượng: Đề nghị các Bộ, ngành như: Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số Bộ, ngành khác nhanh chóng xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hoá thuộc nhóm 2, trên cơ sở đó xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ để quản lý đối với các sản phẩm, hàng hoá có nguy cơ gây mất an toàn ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người; Đầu tư tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp bảo đảm đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh và ô nhiễm môi trường; phục vụ nhu cầu đánh giá phù hợp tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hoá trọng điểm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả đối với các tổ chức này; Phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan hướng dẫn các các tổ chức sản xuất, kinh doanh triển khai áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật về xăng, nhiên liệu diezen, nhiên liệu sinh học, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử …để tăng cường công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cần nghiên cứu, sớm đưa ra Danh mục sản phẩm, hàng hóa không thiết yếu, có kim ngạch nhập khẩu cao theo từng thời kỳ (hàng tháng, hàng quý) để các Bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, đề xuất biện pháp kỹ thuật cụ thể kịp thời hạn chế nhập siêu; Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn, đánh giá của các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận để nâng cao chất lượng của các tổ chức này đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và áp dụng HTQLCL một cách thuận lợi, tích cực.

* Về hoạt động quản lý nhà nước về đo lường: Hoàn chỉnh dự thảo Luật Đo lường trình Quốc hội phê duyệt; chuẩn bị xây dựng các văn bản dưới Luật; Thành lập các tổ chức kiểm định chuyên ngành nhằm tận dụng và huy động tối đa trang thiết bị sẵn có của ngành tham gia vào hoạt động kiểm định; đẩy mạnh "xã hội hoá công việc kiểm định" thông qua cơ chế phát triển các tổ chức kiểm định độc lập của các thành phần kinh tế có cơ chế giám sát chặt chẽ của nhà n­ước; Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với các vi phạm quy định về đo lường trong việc thực hiện phép đo trong các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh điện năng, nước sạch... và trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông hàng đóng gói sẵn ngày càng tinh vi, phức tạp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của hàng hóa xuất, nhập khẩu.

* Hoat động TBT: Tổng cục tiếp tục hoàn thiện đề án TBT giai đoạn 2010-1015 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nghiệp vụ cho các cán bộ của các Bộ, ngành để nâng cao kỹ năng thực thi nhiệm vụ.

* Triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia thúc đẩy  năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”: Phối hợp với Bộ KH&CN triển khai Chương trình quốc gia thúc đẩy  năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 trên cơ sở các quy định của Bộ KHCN; Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các ngành kinh tế trọng điểm trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của Bộ, ngành, doanh nghiệp.

Nguồn từ: www.tcvn.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • Clip mới

 • Clip khác

 • ♫ Bài hát

 • Bản đồGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

 

Các bài hát ca ngợi Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Cơ quan, đơn vị tài trợ 

 • Tiêu chuẩn tạo phồn vinh
 • Chất lượng tạo thịnh vượng
 • Đo lượng tạo niềm tin
 • Tiêu chuẩn là cuộc sống
 • Sống và làm việc theo tiêu chuẩn
 • Tiêu chuẩn ở tất cả mọi nơi
 • Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Đợi 1 chút!
Đang Tải Dữ Liệu