Thời gian chuẩn

Bác Hồ Chí Minh với ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bác Hồ Chí Minh với ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bác Hồ Chí Minh với ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quốc hội khóa XI thông qua luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006

Lãnh đạo Bộ KH&CN và Tổng cục chụp ảnh lưu niệm với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Quốc hội khóa XI thông qua luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 Quốc hội khóa XI thông qua luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký lệnh công bố Pháp lệnh Đo lường (1990)

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký lệnh công bố Pháp lệnh Đo lường (1990) Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký lệnh công bố Pháp lệnh Đo lường (1990)

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, thay mặt cho Bộ KH&CN đã ký “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp”.

Sáng 26.3.2011, tại Phủ Chủ tịch

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, thay mặt cho Bộ KH&CN đã ký “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp”. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, thay mặt cho Bộ KH&CN đã ký “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1995)

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1995) Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1995)

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Lễ kỷ niệm 45 năm hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (2007)

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Lễ kỷ niệm 45 năm hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (2007) Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Lễ kỷ niệm 45 năm hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (2007)

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Tiêu chuẩn hóa (1962 – 1972)

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Tiêu chuẩn hóa (1962 – 1972) Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Tiêu chuẩn hóa (1962 – 1972)

Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại Hội nghị quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa lần thứ nhất (1981)

Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại Hội nghị quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa lần thứ nhất (1981) Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại Hội nghị quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa lần thứ nhất (1981)

Đại tướng - Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp với các đại biểu tại hội nghị chất lượng sản phẩm và hàng hóa toàn quốc năm (1981)

Đại tướng - Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp với các đại biểu tại hội nghị chất lượng sản phẩm và hàng hóa toàn quốc năm (1981) Đại tướng - Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp với các đại biểu tại hội nghị chất lượng sản phẩm và hàng hóa toàn quốc năm (1981)

Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm Tiêu chuẩn hóa (1962 – 1977)

Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm Tiêu chuẩn hóa (1962 – 1977) Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm Tiêu chuẩn hóa (1962 – 1977)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1997)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1997) Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1997)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm phòng thí nghiệm tại Trung tâm Đo lường (1997)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm phòng thí nghiệm tại Trung tâm Đo lường (1997) Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm phòng thí nghiệm tại Trung tâm Đo lường (1997)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1997)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1997) Thủ tướng Võ Văn Kiệt chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1997)

Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Chủ tịch Hội đồng ISO (1996)

Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Chủ tịch Hội đồng ISO (1996) Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Chủ tịch Hội đồng ISO (1996)

Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1991)

Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1991) Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (1991)

Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm Trung tâm Kỹ thuật TĐC 3, TP Hồ Chí Minh, 18/1/1997. Cùng thăm có Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm, Thứ trưởng Chu Hảo (Bộ KHCN&MT)

Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm Trung tâm Kỹ thuật TĐC 3, TP Hồ Chí Minh, 18/1/1997. Cùng thăm có Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm, Thứ trưởng Chu Hảo (Bộ KHCN&MT) Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm Trung tâm Kỹ thuật TĐC 3, TP Hồ Chí Minh, 18/1/1997. Cùng thăm có Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm, Thứ trưởng Chu Hảo (Bộ KHCN&MT)

Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm Trung tâm Đo lường (1997)

Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm Trung tâm Đo lường (1997) Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm Trung tâm Đo lường (1997)

Phó thủ tướng Nguyễn Khánh tiếp ông Kimichi Yanagi – Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (1996)

Phó thủ tướng Nguyễn Khánh tiếp ông Kimichi Yanagi – Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (1996) Phó thủ tướng Nguyễn Khánh tiếp ông Kimichi Yanagi – Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (1996)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Sigeo Takenata - Tổng Thư ký Tổ chưc Năng suất Châu Á (APO) – 2008

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Sigeo Takenata - Tổng Thư ký Tổ chưc Năng suất Châu Á (APO) – 2008 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Sigeo Takenata - Tổng Thư ký Tổ chưc Năng suất Châu Á (APO) – 2008

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) Hakan Murby chiều 26/8/2008

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) Hakan Murby chiều 26/8/2008 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) Hakan Murby chiều 26/8/2008

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đến trao giải vàng Chất lượng Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện của các doanh nghiệp, ngày 26/12/2010

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đến trao giải vàng Chất lượng Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện của các doanh nghiệp, ngày 26/12/2010 Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đến trao giải vàng Chất lượng Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện của các doanh nghiệp, ngày 26/12/2010

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 26/12/2010

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 26/12/2010 Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 26/12/2010

Phó thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tại Lễ Trao giải Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 17/01/2010

Phó thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tại Lễ Trao giải Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 17/01/2010 Phó thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tại Lễ Trao giải Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 17/01/2010

TS Ngô Quý Việt Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

(từ 2003 đến nay)

TS Ngô Quý Việt Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng TS Ngô Quý Việt Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Ông Lê Tâm – Viện phó Viện Đo lường Tiêu chuẩn cùng Giáo sư Ngụy Như Công Tum – Hiệu trưởng Trường ĐHTH và tiểu ban dự thảo bảng đơn vị đo lường hợp pháp (1965)

Ông Lê Tâm – Viện phó Viện Đo lường Tiêu chuẩn cùng Giáo sư Ngụy Như Công Tum – Hiệu trưởng Trường ĐHTH và tiểu ban dự thảo bảng đơn vị đo lường hợp pháp (1965) Ông Lê Tâm – Viện phó Viện Đo lường Tiêu chuẩn cùng Giáo sư Ngụy Như Công Tum – Hiệu trưởng Trường ĐHTH và tiểu ban dự thảo bảng đơn vị đo lường hợp pháp (1965)

Giáo sư viện sĩ, Bộ trưởng Trần Đại Nghĩa phát biểu tại Hội nghị 10 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1962 – 1972)

Giáo sư viện sĩ, Bộ trưởng Trần Đại Nghĩa phát biểu tại Hội nghị 10 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1962 – 1972) Giáo sư viện sĩ, Bộ trưởng Trần Đại Nghĩa phát biểu tại Hội nghị 10 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1962 – 1972)

Giáo sư viện sĩ, Bộ trưởng Trần Đại Nghĩa phát biểu tại Hội nghị các phòng Đo lường miền Bắc (1972)

Giáo sư viện sĩ, Bộ trưởng Trần Đại Nghĩa phát biểu tại Hội nghị các phòng Đo lường miền Bắc (1972) Giáo sư viện sĩ, Bộ trưởng Trần Đại Nghĩa phát biểu tại Hội nghị các phòng Đo lường miền Bắc (1972)

Bộ trưởng Phủ thủ tướng Trần Quang Huy làm việc với Cục trưởng Hoàng Mạnh Tuấn sau khi xem triển lãm 15 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1962 – 1977)

Bộ trưởng Phủ thủ tướng Trần Quang Huy làm việc với Cục trưởng Hoàng Mạnh Tuấn sau khi xem triển lãm 15 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1962 – 1977) Bộ trưởng Phủ thủ tướng Trần Quang Huy làm việc với Cục trưởng Hoàng Mạnh Tuấn sau khi xem triển lãm 15 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1962 – 1977)

Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước Trần Quỳnh thăm triển lãm 15 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1977)

Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước Trần Quỳnh thăm triển lãm 15 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1977) Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước Trần Quỳnh thăm triển lãm 15 năm Tiêu Chuẩn Hóa (1977)

Giáo sư Đặng Hữu, Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước tại Hội nghị KHKT Đo lường lần 1 năm 1986

Giáo sư Đặng Hữu, Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước tại Hội nghị KHKT Đo lường lần 1 năm 1986 Giáo sư Đặng Hữu, Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước tại Hội nghị KHKT Đo lường lần 1 năm 1986

Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước, Cục trưởng Cục TCĐLCL Nhà nước trao giấy chứng nhận Chất lượng đầu tiên tại Việt Nam (1981)

Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước, Cục trưởng Cục TCĐLCL Nhà nước trao giấy chứng nhận Chất lượng đầu tiên tại Việt Nam (1981) Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước, Cục trưởng Cục TCĐLCL Nhà nước trao giấy chứng nhận Chất lượng đầu tiên tại Việt Nam (1981)

Giáo sư, Bộ trưởng Đặng Hữu phát biểu tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ 1 năm 1995

Giáo sư, Bộ trưởng Đặng Hữu phát biểu tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ 1 năm 1995 Giáo sư, Bộ trưởng Đặng Hữu phát biểu tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ 1 năm 1995

Ông Lê Khắc tại Hội nghị triển khai công tác của Viện Đo lường và Tiêu chuẩn (1962)

Ông Lê Khắc tại Hội nghị triển khai công tác của Viện Đo lường và Tiêu chuẩn (1962) Ông Lê Khắc tại Hội nghị triển khai công tác của Viện Đo lường và Tiêu chuẩn (1962)

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường Nhà nước

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường Nhà nước Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường Nhà nước

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 8/SL về Đo lường, Hội nghị KHKT Đo lường lần thứ 2 năm 1990

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 8/SL về Đo lường, Hội nghị KHKT Đo lường lần thứ 2 năm 1990 Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 8/SL về Đo lường, Hội nghị KHKT Đo lường lần thứ 2 năm 1990

Phó Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước Đoàn Phương khai mạc Hội nghị tập huấn thi hành Pháp lệnh Đo lường và Pháp lệnh Chất lượng Hàng hóa (1991)

Phó Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước Đoàn Phương khai mạc Hội nghị tập huấn thi hành Pháp lệnh Đo lường và Pháp lệnh Chất lượng Hàng hóa (1991) Phó Chủ nhiệm UBKHKT Nhà nước Đoàn Phương khai mạc Hội nghị tập huấn thi hành Pháp lệnh Đo lường và Pháp lệnh Chất lượng Hàng hóa (1991)

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong – Bộ KH&CN ký kết chương trình phối hợp hoạt động: “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm” (2010)

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong – Bộ KH&CN ký kết chương trình phối hợp hoạt động: “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm” (2010) Bộ trưởng Hoàng Văn Phong – Bộ KH&CN ký kết chương trình phối hợp hoạt động: “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm” (2010)

60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 8/SL về Đo lường và ngày ĐLVN, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong trao tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc của Viện ĐLVN (2010)

60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 8/SL về Đo lường và ngày ĐLVN, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong trao tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc của Viện ĐLVN (2010) 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 8/SL về Đo lường và ngày ĐLVN, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong trao tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc của Viện ĐLVN (2010)

TS Ngô Quý Việt Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL và Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Kurter đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa, Đo lường, Chứng nhận và quản lý Chất lượng

TS Ngô Quý Việt Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL và Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Kurter đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa, Đo lường, Chứng nhận và quản lý Chất lượng TS Ngô Quý Việt Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL và Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Kurter đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa, Đo lường, Chứng nhận và quản lý Chất lượng

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục TCĐLCL Việt Nam và Viện Tiêu chuẩn PALESTIN (2010)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục TCĐLCL Việt Nam và Viện Tiêu chuẩn PALESTIN (2010) Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục TCĐLCL Việt Nam và Viện Tiêu chuẩn PALESTIN (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân tại diễn đàn hợp tác Chứng nhận, Công nhận Chất lượng Sản phẩm Việt – Trung (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân tại diễn đàn hợp tác Chứng nhận, Công nhận Chất lượng Sản phẩm Việt – Trung (2010) Thứ trưởng Nguyễn Quân tại diễn đàn hợp tác Chứng nhận, Công nhận Chất lượng Sản phẩm Việt – Trung (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân ký thỏa thuận hợp tác Chứng nhận, Công nhận Chất lượng sản phẩm Việt – Trung (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân ký thỏa thuận hợp tác Chứng nhận, Công nhận Chất lượng sản phẩm Việt – Trung (2010) Thứ trưởng Nguyễn Quân ký thỏa thuận hợp tác Chứng nhận, Công nhận Chất lượng sản phẩm Việt – Trung (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân chỉ đạo Hội nghị Ban liên ngành TBT (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân chỉ đạo Hội nghị Ban liên ngành TBT (2010) Thứ trưởng Nguyễn Quân chỉ đạo Hội nghị Ban liên ngành TBT (2010)

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt cùng bà Nilgun Fatma Tas- nguyên Trưởng Đại diện của Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam, ngày 01/06/2011

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt cùng bà Nilgun Fatma Tas- nguyên Trưởng Đại diện của Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam, ngày 01/06/2011 Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt cùng bà Nilgun Fatma Tas- nguyên Trưởng Đại diện của Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) tại Việt Nam, ngày 01/06/2011

TS Ngô Quý Việt- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL và ông Grigory Elkin- Cục trưởng Cục Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga ký kết Bản ghi nhớ, ngày 18/7/2011 tại tại Matxcơva

TS Ngô Quý Việt- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL và ông Grigory Elkin- Cục trưởng Cục Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga ký kết Bản ghi nhớ, ngày 18/7/2011 tại tại Matxcơva TS Ngô Quý Việt- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL và ông Grigory Elkin- Cục trưởng Cục Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga ký kết Bản ghi nhớ, ngày 18/7/2011 tại tại Matxcơva

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục TCĐLCL Việt Nam và Viện Tiêu chuẩn Hàn Quốc năm (2009)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục TCĐLCL Việt Nam và Viện Tiêu chuẩn Hàn Quốc năm (2009) Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục TCĐLCL Việt Nam và Viện Tiêu chuẩn Hàn Quốc năm (2009)

TS Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TĐLCL tiếp và làm việc với Ngài Howard Kerr - Tổng Giám đốc Tập đoàn BSI tại Trụ sở Tổng cục ngày 30/3/2011

TS Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TĐLCL tiếp và làm việc với Ngài Howard Kerr - Tổng Giám đốc Tập đoàn BSI tại Trụ sở Tổng cục ngày 30/3/2011 TS Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TĐLCL tiếp và làm việc với Ngài Howard Kerr - Tổng Giám đốc Tập đoàn BSI tại Trụ sở Tổng cục ngày 30/3/2011

TS. Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TĐLCL tại Lễ ra mắt CLB Hà Nội Lean 6 Sigma (2008)

TS. Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TĐLCL tại Lễ ra mắt CLB Hà Nội Lean 6 Sigma (2008) TS. Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TĐLCL tại Lễ ra mắt CLB Hà Nội Lean 6 Sigma (2008)

Lễ ký kết Dự án TF/RAS/06/001 xây dựng năng lực thương mại cho các nước đồng bằng sông Mêkông thông qua tăng cường năng lực quốc gia và thể chế về tiêu chuẩn, đo lường, thử nghiệm

Lễ ký kết Dự án TF/RAS/06/001 xây dựng năng lực thương mại cho các nước đồng bằng sông Mêkông thông qua tăng cường năng lực quốc gia và thể chế về tiêu chuẩn, đo lường, thử nghiệm Lễ ký kết Dự án TF/RAS/06/001 xây dựng năng lực thương mại cho các nước đồng bằng sông Mêkông thông qua tăng cường năng lực quốc gia và thể chế về tiêu chuẩn, đo lường, thử nghiệm

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận giữa Viện Chất lượng Dầu khí Hàn Quốc (KIPEQ) và Tổng cục TCĐLCL (2006)

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận giữa Viện Chất lượng Dầu khí Hàn Quốc (KIPEQ) và Tổng cục TCĐLCL (2006) Lễ ký kết biên bản thỏa thuận giữa Viện Chất lượng Dầu khí Hàn Quốc (KIPEQ) và Tổng cục TCĐLCL (2006)

Tổng cục trưởng Nguyễn Hữu Thiện tại Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ 15 – 2000)

Tổng cục trưởng Nguyễn Hữu Thiện tại Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ 15 – 2000) Tổng cục trưởng Nguyễn Hữu Thiện tại Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ 15 – 2000)

Hội thảo kỹ thuật ủy ban liên hợp Thiết bị Điện điện tử (JSC EEE) – 2007

Hội thảo kỹ thuật ủy ban liên hợp Thiết bị Điện điện tử (JSC EEE) – 2007 Hội thảo kỹ thuật ủy ban liên hợp Thiết bị Điện điện tử (JSC EEE) – 2007

Hội nghị Đo lường châu Á – Thái Bình Dương, Hà Nội 2002

Hội nghị Đo lường châu Á – Thái Bình Dương, Hà Nội 2002 Hội nghị Đo lường châu Á – Thái Bình Dương, Hà Nội 2002

Thứ trưởng Nguyễn Quân tại Lễ tổng kết việc áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 16/01/2010

Thứ trưởng Nguyễn Quân tại Lễ tổng kết việc áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 16/01/2010 Thứ trưởng Nguyễn Quân tại Lễ tổng kết việc áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 16/01/2010

Thứ trưởng Nguyễn Quân chúc mừng Tạp chí TCĐLCL nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân chúc mừng Tạp chí TCĐLCL nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2010) Thứ trưởng Nguyễn Quân chúc mừng Tạp chí TCĐLCL nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân tại tại Lễ Trao giải Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Quân tại tại Lễ Trao giải Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (2010) Thứ trưởng Nguyễn Quân tại tại Lễ Trao giải Chất lượng Quốc gia – Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (2010)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng cùng Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt thăm và làm việc Viện Đo lường Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng cùng Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt thăm và làm việc Viện Đo lường Việt Nam Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng cùng Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt thăm và làm việc Viện Đo lường Việt Nam

Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niêm ngày Tiêu chuẩn thế giới (2010)

Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niêm ngày Tiêu chuẩn thế giới (2010) Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niêm ngày Tiêu chuẩn thế giới (2010)

TS Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL trao giải tại Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm (2008)

TS Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL trao giải tại Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm (2008) TS Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL trao giải tại Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm (2008)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị công tác TCĐLCL Bộ, Ngành năm (2010)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị công tác TCĐLCL Bộ, Ngành năm (2010) TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị công tác TCĐLCL Bộ, Ngành năm (2010)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010 TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chúc mừng Tạp chí TCĐLCL nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2011)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chúc mừng Tạp chí TCĐLCL nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2011) TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chúc mừng Tạp chí TCĐLCL nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (2011)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị công tác TCĐLCL Bộ, Ngành năm (2009)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị công tác TCĐLCL Bộ, Ngành năm (2009) TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị công tác TCĐLCL Bộ, Ngành năm (2009)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Hội thảo các quy định về Đo lường (2008)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Hội thảo các quy định về Đo lường (2008) TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Hội thảo các quy định về Đo lường (2008)

Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (2008)

Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (2008) Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (2008)

Viện trưởng Viện Đo lường Hàn Quốc thăm và làm việc Trung tâm Đo lường

Viện trưởng Viện Đo lường Hàn Quốc thăm và làm việc Trung tâm Đo lường Viện trưởng Viện Đo lường Hàn Quốc thăm và làm việc Trung tâm Đo lường

Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL làm việc với Hội Đo lường Việt Nam

Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL làm việc với Hội Đo lường Việt Nam Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL làm việc với Hội Đo lường Việt Nam

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL làm việc với Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dung Việt Nam tại Hội thảo về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (2008)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL làm việc với Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dung Việt Nam tại Hội thảo về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (2008) TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL làm việc với Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dung Việt Nam tại Hội thảo về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (2008)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 15 với chủ đề “Năng suất Chất lượng – Tư duy và Hành động”(2010)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 15 với chủ đề “Năng suất Chất lượng – Tư duy và Hành động”(2010) TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 15 với chủ đề “Năng suất Chất lượng – Tư duy và Hành động”(2010)

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục trao chứng chỉ ISO 9000 / 14000 cho các danh nghiệp trong “Đêm Năng suất Chất lượng”

TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục trao chứng chỉ ISO 9000 / 14000 cho các danh nghiệp trong “Đêm Năng suất Chất lượng” TS Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục trao chứng chỉ ISO 9000 / 14000 cho các danh nghiệp trong “Đêm Năng suất Chất lượng”

TS Vũ Văn Diện – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội thảo tăng cường hiệu quả tuyên truyền về hoạt động TCĐLCL (2008)

TS Vũ Văn Diện – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội thảo tăng cường hiệu quả tuyên truyền về hoạt động TCĐLCL (2008) TS Vũ Văn Diện – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội thảo tăng cường hiệu quả tuyên truyền về hoạt động TCĐLCL (2008)

Ths Trần Văn Vinh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị Cán bộ quản lý Chất lượng lần thứ 6 năm 2010

Ths Trần Văn Vinh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị Cán bộ quản lý Chất lượng lần thứ 6 năm 2010 Ths Trần Văn Vinh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chỉ đạo Hội nghị Cán bộ quản lý Chất lượng lần thứ 6 năm 2010

Đại hội Đảng Bộ cơ quan Tổng cục TCĐLCL lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Đại hội Đảng Bộ cơ quan Tổng cục TCĐLCL lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 Đại hội Đảng Bộ cơ quan Tổng cục TCĐLCL lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Đảng ủy Tổng cục TCĐLCL tổ chức thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp huấn luyện cán bộ và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ảnh chụp (2009)

Đảng ủy Tổng cục TCĐLCL tổ chức thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp huấn luyện cán bộ và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ảnh chụp (2009) Đảng ủy Tổng cục TCĐLCL tổ chức thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp huấn luyện cán bộ và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ảnh chụp (2009)

Hàng năm Công Đoàn Tổng cục TCĐLCL thăm và tặng quà cho các đồng chí thương binh nhân ngày 27/7

Hàng năm Công Đoàn Tổng cục TCĐLCL thăm và tặng quà cho các đồng chí thương binh nhân ngày 27/7 Hàng năm Công Đoàn Tổng cục TCĐLCL thăm và tặng quà cho các đồng chí thương binh nhân ngày 27/7

Tại trụ sở Tổng cục ngày 17/3/2010, Hội thảo Khoa học – Vai trò đoàn viên, Thanh niên Khối các CQTW trong cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan Nhà nước

Tại trụ sở Tổng cục ngày 17/3/2010, Hội thảo Khoa học – Vai trò đoàn viên, Thanh niên Khối các CQTW trong cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan Nhà nước Tại trụ sở Tổng cục ngày 17/3/2010, Hội thảo Khoa học – Vai trò đoàn viên, Thanh niên Khối các CQTW trong cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan Nhà nước

Hàng năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục TCĐLCL nhận nhiệm vụ tổ chức liên hoan văn nghệ gặp mặt cán bộ 3 miền nhân dịp chào năm mới

Hàng năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục TCĐLCL nhận nhiệm vụ tổ chức liên hoan văn nghệ gặp mặt cán bộ 3 miền nhân dịp chào năm mới Hàng năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục TCĐLCL nhận nhiệm vụ tổ chức liên hoan văn nghệ gặp mặt cán bộ 3 miền nhân dịp chào năm mới

Thông tin - Sự kiện

 

 

 

Lễ kỷ niệm 50 năm Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường... Ngày 7/4, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1962 - 2012). Tới dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL, nguyên lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL,...
left direction
right direction

Tin tổng hợp

 

 

Hội diễn văn nghệ chào...

Ngày 5/4/2012 tại Cung Thiếu nhi... Đọc thêm

Giải Tennis chào mừng...

Ngày 23/2/2012, tại sân thể... Đọc thêm

Diễn đàn Năng suất...

Ngày 17/2 tại Hà Nội, Trung tâm... Đọc thêm

Giải Bóng đá...

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập... Đọc thêm
left direction
right direction
 • Clip mới

 • Clip khác

 • ♫ Bài hát

 • Bản đồGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

 

Các bài hát ca ngợi Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Cơ quan, đơn vị tài trợ 

 • Tiêu chuẩn tạo phồn vinh
 • Chất lượng tạo thịnh vượng
 • Đo lượng tạo niềm tin
 • Tiêu chuẩn là cuộc sống
 • Sống và làm việc theo tiêu chuẩn
 • Tiêu chuẩn ở tất cả mọi nơi
 • Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Đợi 1 chút!
Đang Tải Dữ Liệu